Cıngıroğlu Fındık Mamulleri Ticaret ve Sanayi'ye (kısaca "Cıngıroğlu" diye anılacaktır) ait www.cingiro.com sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Aşağıda yer alan Kullanım Şartları “cingiro.com” internet sitesini (“site”) kullanım koşullarınızı, hak ve sorumluluklarınızı belirler. Bu nedenle lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Aşağıda yer alan şartları kabul etmemeniz halinde siteyi kullanmayınız.

Fikrî Mülkiyet ve Marka Hakları

Site, içeriği ve veritabanı (kısaca “site” olarak anılacaktır), telif hakları, marka hakları ve diğer fikrî mülkiyet hakları ile korunmuştur. Sitenin içeriğini kişisel kullanım amacıyla görüntüleyebilir, Kullanım Şartlarını ve telif haklarına ilişkin bilgileri olduğu gibi eklemek kaydıyla bu içeriğin bir kopyasını herhangi bir şebeke ya da ağa bağlı olmayan bir disk üzerinde saklayabilir veya ticarî olmayan kişisel kullanımız için bir örneğinin çıktısını alabilirsiniz. Cıngıroğlu’nun önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın, başka bir şekil ve surette site içeriğinin herhangi bir kısmını başka herhangi bir amaçla kullanamaz, kopyalayamaz, değiştiremez, saklayamaz, yeniden yayımlayamaz ve çoğaltamazsınız.

Cıngıroğlu'nun siteye ilişkin her türlü telif hakkı ve sair fikrî mülkiyet hakları saklıdır.

Sorumluluktan Muafiyet

Cıngıroğlu, site ziyaretçilerini, internet ve bilişim sistem ve uygulamalarının kullanımının riskleri hususunda uyarır ve gerekli bütün önlemleri almalarını önerir. Site ile ilgili olarak Cıngıroğlu, örtülü ya da açık, herhangi bir amaca uygunluk garantisi dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, hiçbir taahhüt ve garanti vermez.

Cıngıroğlu ve/veya çalışanları, kötü amaçlı ya da zararlı her tür yazılımdan, donanım ya da yazılım hata veya arızasından veya kusurundan, gecikmelerden, virüs, trojan, saldırı, yetkisiz erişim veya şebeke hatası veya içeriğin ve içerikte yer alan herhangi bir bilgi veya verinin veya görüntünün eksik, hatalı ya da herhangi bir surette gerçeğe uygun olmayışından kaynaklanan ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sitenin kullanımından kaynaklanabilecek her tür menfî, müspet, doğrudan ya da dolaylı zarardan, kâr kaybından, herhangi bir zararın doğma olasılığından daha önce haberdar olsa bile hiçbir surette sorumlu değildir.

Cıngıroğlu, dilediği zaman, sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya sitenin bazı bölümlerine erişimi kısmen ya da tamamen sınırlandırabilir. Sitede yer alan ilan, ürün ve fiyat bilgileri icap niteliğinde değildir ve Cıngıroğlu tarafından önceden haber verilmeksizin her zaman değiştirilebilir. Her halükarda Cıngıroğlu mağazalarında satılan ürünler, Cıngıroğlu tarafından uygulanan güncel fiyatlar ve Cıngıroğlu stoklarının yeterliliği esas alınır. Cıngıroğlu herhangi bir neden göstermeksizin sitede yer alan ürünlerin satımından her zaman imtina edebilir. Sitede yer alan görsel içerik temsilî ve önbilgi verici niteliktedir ve görselin yansıttığı ürünün aslından farklı olabilir. Siteye erişenler siteden edindikleri bilgilere göre hareket etmeden önce bu bilgileri teyit etmeyi kabul ederler.

Siteye Türkiye dışından gerçekleşen erişimlerin yerel mevzuata uygunluğu sadece ziyaretçinin sorumluluğundadır.

Sözleşme Hükümleri

Kullanım şartları hükümleri Cıngıroğlu tarafından zaman zaman değiştirilebilir. Bu nedenle lütfen siteyi periyodik olarak ziyaret ediniz.

Sitenin kullanımına ilişkin her hususta bu sözleşme uygulanır. Kısmî geçersizlik halinde sözleşmenin diğer hükümleri geçerli kalmayı sürdürür. İşbu kullanım şartları sözleşmesi Türk hukukuna tabi olup bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda Ordu Mahkemeleri yetkilidir. Sözleşme başka dillere çevrilmiş olsa bile Türkçesi asıldır. Site ile ilgili ihtilaflarda Cıngıroğlu'nun kayıtları, sunacağı bilgi ve belgeler kesin delil niteliği taşır.

 

 

 

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır